• Публикувана на
  • Прочетена 5007 пъти

Партньорство

Асоциация Плазма България разработва програми за взаимно сътрудничество и трайни партньоски взаимоотношения с:

Задачи за този раздел:

1. Да се опише кой може да бъде партньор. Партньорите са физически и юридически лица с които Асоциацията съвместно осъществява дейността си (спонсорите са друго нещо). Например:

  • организации със сродна дейност;
  • изобретатели, рационализатори и други специалистим работещи в областта на неконвенциалните технологии;
  • други специалисти, желаещи да помогнат за промяната на света, за която работи Асоциацията.

2. Да се разработят партньорски програми. Всеки партньор трябва да се присъединява към програма с набелязана цел, план за работа и конкретни задачи с определени срокове.

3. Трябва да се направи категория Партньори. В нея трябва да има по една статия за всеки присъединен партньор - реклама на партньора (също, като на спонсорите), но в статията трябва да се опише още какъв е приносът за развитието на технологиите от взаимната партньорска дейност.

(0 гласа)