• Технологии
  • Публикувана на
  • Прочетена 5015 пъти

Нанотехнологии

Един прекрасен дар, който получава Асоциация Плазма България от Фондация Кеше са нанотехнологиите за производство на ГАНС. Това е ново състояние на материята - газ в твърдо нано състояние, от където и произлиза името му (GANS - GAs in Nano Solid state). Тази фондация разработва в световен мащаб плазмени и космически технологии (вижте за повече информация нейният официален сайт www.keshe.foundation). Тя е създадена от Мехран Таваколи Кеше, ирански ядрен инженер, получил световна известност със своите открития, технологии и патенти в областта на тези технологии. За по-подробна официална информация за неговата дейност, чукнете тук

ГАНС-ът се получава в плазмен реактор със солен разтвор, като резултат на взаимодействието на магнитно-гравитационните полета на нанопокрита метална пластина с полетата на друга метална пластина. В резултат на това взаимодействие в разтвора започват да се образуват наночастици с кристална структура, това са твърди молекули газ с размер в нанометровият диапазон. Всяка наночастица от тази материя притежава мощна магнитно-гравитационна енергия. Тя наподобява микроскопично слънце, отдаващо огромна, постоянна енергия, която взаимодейства с всяка материя — вода, почва, растения, микро и макро организми, хора и животни.

В зависимост от вида на пластините в реактора се създава различен вид ГАНС. Всеки вид има свое название според състава. Най-използваните видове ГАНС са CO2 ГАНС, ZnO ГАНС, CH3 ГАНС и CuO ГАНС и имат приложение в селското стопанство, здравни и транспортни цели, в енергетиката и екологията. Всеки вид ГАНС има свои уникални магнитно-гравитационни полета с уникални свойства.

ГАНС-ът може да се използва по различен начин и в различни комбинации. Затова препоръките какъв вид ГАНС, в какви комбинации, къде и как да се използва е работа на специалистите от съответните области (агрономи, медици, инженери и др. специалисти). 

Асоциация Плазма България разполага с технологиите за производство на ГАНС и е поела ангажимента да разпространява знанията за неговото използване. Ние сме провели и продължаваме да провеждаме експерименти в различни области. Имаме чудесни резултати, които редовно публикуваме на този наш сайт. Тук ще намерите първоначална информация за правене на ГАНС, за енергизирането на вода, за обработка на почвата и как да го използвате за вашия бизнес.

Официална информация за правене на основните видове ГАНС по технологиите на Фондация Кеше ще намерите на следните линкове:

Информация за видовете ГАНС, разработени от Асоциация Плазма България за българския потребител ще намерите на следните страници:

ГАНС на АПБ
Последно променена в Петък, 15 Май 2020 12:42
(4 гласа)