Илко Йорданов

Илко Йорданов

Хранителни технологии stars

Асоциация Плазма България изучава,  разработва и подготвя за използване нови технологии, благодарение на които реално може се решат всички проблеми на човечеството, свързани с храненето: с непълноценното и небалансирано хранене, с недостига на храна, с присъствието на вредни вещества от храните, с премахването на здравословни и ред други проблеми, свързани с храните и храненето. Едната от задачите на Асоциацията е да популяризира тези технологии, да ги внедрява в хранителната промишленост и да помага на желаещите постепенно да преминат към нов начин на хранене — с плазмени храни...

Прочетете цялата статия...   Материали по хранителни технологии

Агротехнологии stars

Асоциация Плазма България изучава и внедрява нови технологии за хармонично отглеждане на селскостопанска продукция, в унисон със заобикалящата ги среда. Ние издирваме, тестваме и разработваме тези технологии за българските производители на селскостопанска продукция...

Проетете цялата статия...   Материали по агротехнологии

За нас

«Асоциация Плазма България» (съкратено АПБ) е българскo сдружение с нестопанска цел за разработка на иновационни технологии с цел внедряване на разработките в икономиката на България. По този начин АПБ дава своя принос за техническия прогрес на страната, модернизиране на условията за живот на българина и средата, в която живее.

Дейността на АПБ се свежда до събиране на знания в областта на определени конвенционални и неконвенционални технологии. С тези знания Асоциацията разработва технологии и създава проекти за модернизиране на най-важните промишлени отрасли. Асоциацията разполага със значително количество знания за технологии, с които светът може да се промени до неузнаваемост. Ние си сътрудничим с организации и физически лица от други страни и обменяме опит и знания с тях, като заедно участваме в процеса за тоталното преобразяване на света.

Цели и Задачи

Основната цел на АПБ е да способства за развитието на новите технологии в България, като:

 • осигурява взаимодействие между науката и техническия прогрес в областта на технологиите;
 • изучава конвенционалните и неконвенционалните науки и технологии, като съхранява знанията в специализирана база данни с цел да бъдат използвани в промишлеността и за битови нужди;
 • разпространява технологиите чрез програми с общи принципи и правила за използване и разпространение:
  • чрез програми за използване на технологиите в промишлените отрасли;
  • чрез програми за обучение на граждани в използването на технологиите за лични и домашни нужди.

Първата наша задача се състои в доказване на ефективността на всяка технология. Провеждаме експерименти и документираме получените резултати, които после използваме за създаване на прототипи на техника, производствена документация и ноу-хау за използване на технологията.

Втората наша задача се състои в създаването на проект за внедряването на всяка технология в промишлеността или за нейното използване за лични и домашни нужди. Към проекта прилагаме пълния комплект производствена документация и ноу-хауто за използване на технологията.

Третата ни задача е към всеки проект да създадем програма за използване и разпространение на технологията. В програмата определяме кой може да използва технологията, с какви права му се предоставя, какви правила се задължава да спазва при ползването на технологията и условията за нейното разпространение. В програмата ясно и точно се описват санкциите за нарушаване на правилата и условията за използване и разпространение на технологията.

Друга важна задача на АПБ е създаването на програми за повишаване на моралното и интелектуално равнище на членовете на Асоциацията. Това е пряко свързано с овладяването на високите технологии, които изискват от създателите висока интелигентност, морал и култура. Асоциацията ще разработва и ще предлага на своите членове четири такива програми:

 • програма за издигане моралното равнище;
 • програма за повишаване на интелигентността;
 • програма за постигане на абсолютно спокойствие, мир и хармония между дух, тяло и природа;
 • програма за пълен самоконтрол на емоциите и съзнанието

Дейност

Дейността на Асоциацията се осъществява от работни групи — граждански формирования от членове и симпатизанти на АПБ, оформени като структура на асоциацията. Всяка работна група извършва определена дейност. Има своя собствена структура и ръководител, който разпределя задачите между участниците в групата. Всеки участник заема определена позиция, която го обвързва с конкретни права и задължения. Дейността на групата се определя с решение на Управителния съвет, а правилата за работа в нея се определят с Правилник на АПБ за дейността на работните групи. Отчитането на дейността се извършва съгласно Правилник за дейността на АПБ.

Участниците в работните групи имат възможност да се придвижват по служба и да правят кариера в АПБ. За тази цел Управителният съвет е разработил система за получаване на рангове, позволяващи на участниците заемане на по-високи длъжности в работните групи и да участват в управлението на асоциацията. Всеки ранг се присвоява на участника срещу изпълнение на определени условия, свързани с неговото качество на работа в групата и стремежът му към по-висока професионална квалификация.

Самите работни групи са групирани в структури. Всяка структура от работни групи работи за определен икономически сектор или извършва определена административна дейност. Структурите от работни групи, извършващи икономическа дейност, се наричат Направления. В АПБ имаме 7 (седем) икономически направления:

 • Селско стопанство — структура от работни групи за модернизиране на селското стопанство с използване на технологии за:
  • производство на екологично чиста реколта без използването на пестициди, изкуствени торове и ГМО;
  • скъсен период на узряване на реколтата;
  • повишена издържливост на селскостопанстката продукция по време на съхранение.
 • Хранително-вкусова промишленост — структура от работни групи за въвеждане на допълнителна класификация на храните и допълване на производството на храни с нова група - плазмени храни, забавящи стареенето и осигуряващи балансирано хранене на хора и животни без вредни вещества в тях. Плазмените храни са предназначени както за удължаване на живота, така и за хранене в космоса по време на космически експедиции. Същите осигуряват оцеляване на населението в кризисни ситуации с много дълъг кризисен период.
 • Здравеопазване — структура от работни групи за използване в здравеопазването на нови неконвенционални плазмени технологии:
  • за забавяне на стареенето;
  • за осигуряване на перфектна имунна система;
  • за подпомагане на възстановителните процеси при заболявания, които трудно се лекуват с познатите медицински технологии;
  • за ускорено зарастване на рани и бързо възстановяване на счупени кости.
 • Енергетика — структура от работни групи за използване в енергетиката на ново поколение технологии за свободна и екологично чиста енергия:
  • за значително снижаване на енергопотреблението от енергийните доставчици;
  • за създаване на автономни електрогенератори, произвеждащи безплатна и екологично чиста енергия;
  • за производство на батерии с неограничен срок на годност.
 • Транспорт — структура от работни групи за използване на нови технологии в транспорта:
  • за замяна на фосилните горива с водородни;
  • за оборудване на електромобилите със собствени мобилни елктрогенератори за безплатна енергия; 
  • за замяна на колесните транспортни средства с ново поколение екологично чист летателен транспорт (включително и антигравитационен).
 • Екология — структура от работни групи за глобалното почистване на околната среда и възстановяване на баланса в природата:
  • с използването на оксиводородни технологии в екарисажите и пещите за изгаряне на отпадъци (включително и радиоактивни отпадъци);
  • с използването на плазмени технологии в почистването на водата, атмосферата и за възстановяването на баланса в почвата;
  • с превръщането на отпадъците в производствени суровини.
 • Информатика — структура от работни групи за използване на компютърните технологии, като помощно средство в дейността на асоциацията.

Участници

Асоциация Плазма България е отворен дом за всички. Възрастовата група на участниците в нашата дейност е с доста широк диапазон - от участници в детско-юношеските кръжоци за научно-техническо творчество — до участниците в работните групи за експериментиране на технологиите за дълголетие, които в пъти увеличават човешкия живот. Както беше казано по-горе, за всички участници създаваме рангова система за стремеж към все по-дълбоко усвояване на знанията и по-висока професионална квалификация.

Партньори

Асоциация Плазма България разработва програми за взаимно сътрудничество и трайни партньоски взаимоотношения с:

 • организации със сродна дейност;
 • изобретатели, рационализатори и други специалистим работещи в областта на неконвенциалните технологии;
 • други специалисти, желаещи да помогнат за промяната на света, за която работи Асоциацията.

За повече информация относно партньорството, посетете страницата Партньори.

Спонсори

За нас, като организация с нестопанска цел, спонсорството е от изключително важно значение. Спонсорите за тези наши приятели, без които трудно можем да създадаваме технологии и да реализираме проекти и програми. Всеки, който има възможност, одобрява нашата дейност и желае да помогне за промяната на икономиката на България, може да стане наш спонсор. Готови сме за обсъждането на предложения за спонсорска поддръжка срещу реклама и предоставяне на технологии и техника за домашни и бизнес цели. За повече информация относно спонсорството, посетете страницата Спонсори.

Дарители

Всеки, който одобрява нашата кауза, симпатизира на нашата дейност, желае да помогне и има такава възможност, може да направи дарение. Нашата мисия е не само да подобрим живота на всички българи, а и да изведем България напред, в челните позиции на технологично напредналите държави. Време е вички заедно отново да направим България велика!

За повече информация относно видове дарения и как изказваме благодарността към нашите дарителим, посетете страницата Дарения.

Подробно за всичко казано до тук, четете на страниците на сайта. Присъединете се към нас — заедно можем повече!

Благодарим Ви за интереса към Асоциация Плазма България!