Илко Йорданов

Илко Йорданов

Информационни технологии stars

Информационните технологии не са обект на нашата основна дейност. Ние ги използваме само за собствени нужди или като приложение на други технологии. По тази причина създаваме работни групи, чиято задача е да разработват с тези технологии приложения за нуждите на нашата административна дейност или за създаването на приложения към технически устройства. Ако сте специалист в тази област и желаете да сътрудничим, прочетете внимателно статията. 

Прочетете цялата статия...   Материали по информационни технологии

Екотехнологии stars

Живеем във време, в което в екологично отношение се отнасяме към нашата планета така, сякаш имаме друга. Вече за никого не е тайна, че благодарение на мърливото ни отношение към екологията, освен проблема с глобалното затопляне вече имаме и втори проблем — глобално екологично замърсяване. Нашата асоциация си е поставила задача да даде своя принос в решаването на проблема с глобалното замърсяване, като започне разработка и внедряване на нови технологии за глобално почистване на планетата.

Прочетете цялата статия...   Материали по екологични технологии

Транспортни технологии stars

Анекдот или истина, но се носи една такава приказка, че извънземните с присмех са наричали нашата земя "планетата на четирите колела". Причината била, че за 7000 години сме успели от магарето да направим кола! А причината не била, че сме нямали технологии. Давали са ни, но не сме ги използвали по предназначение. Истина или не, светът се променя и ние живеем в последните години на колесния транспорт и нашата асоциация е поела задачата да участва в световния процес за промяна на транспортните технологии.

Прочетете цялата статия...   Материали по транспортни технологии

Участие в дейността на АПБ

Като организация с нестопанска цел ние отделяме особено внимание на хората, които правилно разбират идеите и политиката на Асоциацията и желаят да помагат за осъществяването на нейните цели и задачи. В това дело за благото на България ние не бихме се справили без доброволния труд както на нашите членове на АПБ, така и на нашите симпатизанти, които може да оказват неоценима помощ без ангажименти за членство. Всеки, който може и желае периодично да отделя част от своето свободно време за да помага в различните дейности на Асоциацията е добре дошъл.

Асоциирано членство

Асоциираното членство е свързано с присъединяване на юридическо лице към програма на АПБ за използване и разпространение на определена технология. За да бъде внедрена дадена технология в икономиката на една страна е необходимо спазването на общи правила и условия от всички, които я използват. В противен случай може да бъде нарушен икономическият баланс, което от своя страна може да доведе до непредсказуени негативни резултати.

Участие в управлението на АПБ

Управлението на АПБ се извършва от нейните редови членове. Редови членове на АПБ може да бъдат само пълнолетени и образовани гражданини, навършили 18 години, отлично владеещи български език. Кандидатите за членове трябва правилно да разбират идеите и политиката на Асоциацията, да са съгласни с тях и да имат физическа възможност редовно да участват в осъществяването на нейните цели и задачи. Членове на АПБ може да бъдат и чужди граждани, отговарящи на тези условия.

Партньорство

Асоциация Плазма България разработва програми за взаимно сътрудничество и трайни партньоски взаимоотношения с:

Задачи за този раздел:

1. Да се опише кой може да бъде партньор. Партньорите са физически и юридически лица с които Асоциацията съвместно осъществява дейността си (спонсорите са друго нещо). Например:

  • организации със сродна дейност;
  • изобретатели, рационализатори и други специалистим работещи в областта на неконвенциалните технологии;
  • други специалисти, желаещи да помогнат за промяната на света, за която работи Асоциацията.

2. Да се разработят партньорски програми. Всеки партньор трябва да се присъединява към програма с набелязана цел, план за работа и конкретни задачи с определени срокове.

3. Трябва да се направи категория Партньори. В нея трябва да има по една статия за всеки присъединен партньор - реклама на партньора (също, като на спонсорите), но в статията трябва да се опише още какъв е приносът за развитието на технологиите от взаимната партньорска дейност.

Благодарим за контакта

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде разгледано от в най-кратък срок.

Отговорът ще бъде изпратен на имейл адреса, който сте посочили в съобщението.

Благодарим Ви за контакта с нас! 

Открито писмо до селскостопанските производители в България

 С това писмо Асоциация Плазма България уведомява всички селскостопански производители и земевладелци за предсоящата замяна на стари аграрни технологии, вече неефективни и неотговарящи на бъдещите изисквания с нови, по-ефективни и високо производителни технологии.

Енергийни технологии stars

В областта на енергетиката ние се фокусираме върху технологии за създаването на два вида техника - енергоспестяващи устройства и генератори за свободна енергия. В тази област ние работим в съответствие с принципите за разпространение на свободната енергия - технологиите да се разпространяват безплатно, производството на енергия да бъде екологично чисто и стойността на произведената енергия да бъде на символично ниска цена...

Прочетете цялата статия...   Материали по енергийни технологии