• Технологии
  • Публикувана на
  • Прочетена 2867 пъти

Агротехнологии

Селското стопанство днес

Учените в днешно време разглеждат обмяната на веществата между растения и почва, като обикновен химичен процес. Наблюдават как всеки химичен елемент влияе механично върху растенията. Учат ни какви торове да използваме, с какви химикали да пръскаме растенията и как да убиваме вредителите. Днес селскостопанското производство се фокусира предимно върху печалбата. Добруването на растенията с почвата и заобикалящия ги свят е оставено на заден план. Всичко това води до производство на продукция със занижена хранителна стойност и се променя биологията на почвата. И това са само част от агро-проблемите.

Една от дейностите на Асоциация Плазма България е търсенето на нови технологии за хармонично отглеждане на селскостопанска продукция в унисон със заобикалящата ги среда. Ние издирваме, тестваме и разработваме такива технологии за българските производители на селскостопанска продукция.

Без използване на изкуствени торове

Според науката от миналия век, високи добиви на реколта се постигат само с използването на изкуствени торове. Днес вече сама доказва, че изкуствените торове системно разрушават биологията на почвата и тя се превръща в нещо, което просто придържа растенията изправени. Отделно от това благодарение на изкуствените торове, в растенията се натрупват канцерогени, които са опасни за нашето здраве. Селскостопанските производители са запознати с тези проблеми и търсят нови пътища за получаване на високи добиви качествена, чиста и безопасна за здравето реколта. Разбиранията за производство на селскостопанска продукция с използването на торове, замърсяващи водите и почвата, трябва да се променят завинаги. 

Асоциация Плазма България помага на производителите на селскостопанска продукция в решаването на този проблем. Ние издирваме и разработваме за тях търсените технологии за качествена и екологично чиста продукция с по-високи показатели, без използването на изкуствени торове.


 

Нови концепции за растенията

Последните изследвания в областта на Агротехнологиите коренно променят досегашните разбирания за материята и света на растенията. В новите концепции растенията се разглеждат, като чувствителни същества притежаващи био-поле, емоции и душа. Много експерименти са провеждани по целият свят, които показват как растенията реагират спрямо нашите мисли и действия, и че нашите емоции може да влияят на тяхното развитие. 

Асоциация Плазма България събира информация за поведението на растенията при промяна на биополето, изучава световните постижения на науката в тази област и използва знанията за внедряването на нови технологии в аграрната промишленост за продукция с изключително високо качество и ниска себестойност. Наши работни групи събират знания за агро-технологичните изследвания от много държави, правят свои изследвания и обменят опит и знания с партньорите ни от България и чужбина.


Нови технологии за обработване на почвата

В новите агротехнологии се отделя голямо внимание на почвата. Тя също се разглежда, като «живо същество», но се обръща внимание и на други живи същества в нея, като бактерии и плесени. При предварителната обработка на почвата не се използват изкуствени торове и други отрови, а се осигурява хармонично и балансирано съществуване на живите организми.

Асоциация Плазма България разполага с нови технологии за предварителна обработка на почвата, запазвайки нейната биологическа чистота. Нашето намерение е да създадем работни групи за популяризиране и прилагане на тези технологии в селскостопанското производство. 


ГАНС

Един прекрасен дар, който получава Асоциация Плазма България от международната Фондация КЕШ са технологиите за обновяване на аграрната промишленост. В тях се използва ново вещество, наречено ГАНС, което представлява нов вид състояние на материята - газ в твърдо нано състояние. От там произлиза и името му (GANS - GAs in Nano Solid state). Получило е известност след 2012 г. Представлява твърди молекули газ с размер 10 нанометра. Всяка наночастица от тази материя е заредена с мощен потенциал магнитно-гравитационна енергия. Наподобява микроскопично слънце, отдаващо огромна, постоянна енергия, която взаимодейства с всяка материя — вода, почва, растения, микро и макро организми, хора и животни.

В агротехнологиите енергията на ГАНС-а взаимодейства с по-слабите магнитно-гравитационни полета на растенията, като ги подсилва. При използването му няма облъчване на материята. Клетката на растението сама черпи от полето на ГАНС-а толкова енергия, колкото е необходима за нейното възстановяване (ако е болна) и оптимално развитие, и за постигането на абсолютна хармония при взаимодействието с полетата на съседните клетки. 

Асоциация Плазма България притежава технологиите за производство на ГАНС и знанията за използването му в аграрната промишленост. Съвместно със свои партньори е провела редица експерименти за изследване на взаимодействието на ГАНС-полетата със селскостопански култури и е получила чудесни резултати. Резултатите от нашите експерименти публикуваме в раздела Материали по агротехнологии. Ако желаете да изучавате аграрните технологии, да се научите сами да приготвяте ГАНС, разтворите за обработка на почвата, да енергизирате водата или да използвате технологиите за вашия бизнес, станете член на АПБ.

Материали по агротехнологии
Последно променена в Събота, 15 Юни 2019 08:17
(3 гласа)