Технологии

  Описание на технологиите, обект на Асоциация Плазма България.

Нанотехнологии stars

Един прекрасен дар, който Асоциация Плазма България получава от международната Фондация КЕШЕ са нанотехнологиите за производство на ГАНС. Това е ново състояние на материята - газ в твърдо нано състояние, от където и произлизa името му (GANS - GAs in Nano Solid state) – твърди частици газ с кристална структура. Всяка частица от тази материя притежава мощна магнитно-гравитационна енергия.

Проетете цялата статия...   ГАНС на АПБ

Агротехнологии stars

Асоциация Плазма България изучава и внедрява нови технологии за хармонично отглеждане на селскостопанска продукция, в унисон със заобикалящата ги среда. Ние издирваме, тестваме и разработваме тези технологии за българските производители на селскостопанска продукция...

Проетете цялата статия...   Материали по агротехнологии

Хранителни технологии stars

Асоциация Плазма България изучава,  разработва и подготвя за използване нови технологии, благодарение на които реално може се решат всички проблеми на човечеството, свързани с храненето: с непълноценното и небалансирано хранене, с недостига на храна, с присъствието на вредни вещества от храните, с премахването на здравословни и ред други проблеми, свързани с храните и храненето. Едната от задачите на Асоциацията е да популяризира тези технологии, да ги внедрява в хранителната промишленост и да помага на желаещите постепенно да преминат към нов начин на хранене — с плазмени храни...

Прочетете цялата статия...   Материали по хранителни технологии

Здравни технологии stars

Нашата асоциация работи за създаването и популяризирането в България на нови технологии за опазване на здравето и лечение на различни заболявания. Този вид технологии осигурява на живите клетки мощен енергиен потенциал магнитно-гравитационна енергия, който лекува без приемане на лекарства. Методът се използва като превантивна мярка против заболявания и за лечение на болести, пред които медицината често се оказва безсилна...

Прочетете цялата статия...   Материали по здравни технологии

Енергийни технологии stars

В областта на енергетиката ние се фокусираме върху технологии за създаването на два вида техника - енергоспестяващи устройства и генератори за свободна енергия. В тази област ние работим в съответствие с принципите за разпространение на свободната енергия - технологиите да се разпространяват безплатно, производството на енергия да бъде екологично чисто и стойността на произведената енергия да бъде на символично ниска цена...

Прочетете цялата статия...   Материали по енергийни технологии

Транспортни технологии stars

Анекдот или истина, но се носи една такава приказка, че извънземните с присмех са наричали нашата земя "планетата на четирите колела". Причината била, че за 7000 години сме успели от магарето да направим кола! А причината не била, че сме нямали технологии. Давали са ни, но не сме ги използвали по предназначение. Истина или не, светът се променя и ние живеем в последните години на колесния транспорт и нашата асоциация е поела задачата да участва в световния процес за промяна на транспортните технологии.

Прочетете цялата статия...   Материали по транспортни технологии

Екотехнологии stars

Живеем във време, в което в екологично отношение се отнасяме към нашата планета така, сякаш имаме друга. Вече за никого не е тайна, че благодарение на мърливото ни отношение към екологията, освен проблема с глобалното затопляне вече имаме и втори проблем — глобално екологично замърсяване. Нашата асоциация си е поставила задача да даде своя принос в решаването на проблема с глобалното замърсяване, като започне разработка и внедряване на нови технологии за глобално почистване на планетата.

Прочетете цялата статия...   Материали по екологични технологии

Информационни технологии stars

Информационните технологии не са обект на нашата основна дейност. Ние ги използваме само за собствени нужди или като приложение на други технологии. По тази причина създаваме работни групи, чиято задача е да разработват с тези технологии приложения за нуждите на нашата административна дейност или за създаването на приложения към технически устройства. Ако сте специалист в тази област и желаете да сътрудничим, прочетете внимателно статията. 

Прочетете цялата статия...   Материали по информационни технологии