• Новини
  • Публикувана на
  • Прочетена 554 пъти

Интернет-магазин за нуждите на АПБ

На 27-ми август 2019 година се проведе събрание на Управителния съвет на Асоциация Плазма България. На събранието се разгледаха въпроси, свързани със снабдяването на АПБ с нужните за технологичните разработки суровини, материали и техника. Предложи се да бъде създаден специализиран интернет-магазин, зареден със всичко необходимо за специалисти и граждани, занимаващи се с технологични разрабоки на АПБ. Магазинът ще трябва да обслужва и асоциираните членове, които ще произвеждат техника и други продукти за българския пазар и ще продава тяхната готова продукция. Освен това, интернет-магазинът се проектира, като спонсор на Асоциация Плазма България, който ще заделя ежемесечно за нейните нужди 10% от печалбата си.

Беше предложено магазинът да се обслужва от комерческата фирма Си Макс 1 ЕООД, която да бъде преоформена като дружество с ограничена отговорност с няколко собственика - търговци и специалисти по технологични разработки, които ще могат правилно да подбират нужните стоки за технологични разработки, ще контролират качеството на стоката и ще гарантират безуречната работа на магазина.

Беше предложено още оборотният капитал на магазина да бъде събран на инвестиционен принцип. Това ще даде възможност на граждани със свободен капитал да го инвестират за определено време в магазина срещу процент от печалбата и връщане на инвестицията след изтичане на определен срок.

Засега интернет-магазинът е в процес на проектиране. На събранието беше решено да бъде създаден на домейна www.netgalaxy.biz., който вече е регистриран. 

Асоциация Плазма България предполага, че магазинът ще бъде един прекрасен инструмент както за технологичните разработчици, така и за населението, които ще намерят в него пълен асортимент продукция, произведена по нейните технологични разработки. Решението на Управителния съвет за създаването на магазина все още е в процес на обсъждане. Предполага се, че до няколко дни то ще бъде подписано и ще започне работата по създаването на магазина.


27 август, 2019 г.

От Управителния съвет на АПБ

Последно променена в Сряда, 28 Август 2019 16:12