Финансиране

Способи за издръжка на дейността на АПБ.    

Дарения

Асоциация Плазма България е организация с нестопанска цел изградена изцяло на доброволни начала. Нашите специалисти работят безспирно с ясното съзнание, че работят на за благото на България. Въпреки доброволния труд на специалистите, Асоциацията има много разходи и нужди, които покриваме с дарения. Помогнете ни да изпълним поетите задачи и заедно да направим промяната, от която всички имаме нужда.

Членски внос

В Асоциация Плазма България плащат ежемесечен членски внос само физическите лица, членове на АПБ и асоциираните членове. Симпатизантите, участващи в дейността на АПБ не плащат членски внос. Членовете на АПБ, физически лица, плащат месечен членски внос в размер на 20 лева. Този размер се определя с решение на Общото събрание. Размерът на членския внос за асоциирани членове се определя от Управителния съвет.