• Дейност
  • Публикувана на
  • Прочетена 1673 пъти

Заявление за присъединяване

Присъединяването към работните групи, осъществяващи дейността на АПБ се извършва с подаване на заявление до Секретаря на АПБ. Секретарят на АПБ или упълномощено от него лице разглежда заявлението и ако не намери причини за отказ, създава профил на кандидата в Академия АПБ. След това изпраща по електронната поща на кандидата уведомително писмо с указания как да се регистрира в курса за подготвка на кандидати за участие в дейността на АПБ.

Засега курсът се провежда само онлайн, но в бъдеще ще се провежда и на живо в учебните центрове на АПБ. В този курс:

 Кандидатът получава пълна информация за дейността на АПБ.

 Ръководителят на курса помага на кандидата в избора на най-подходящата за него работна група, съответстваща на неговото желание и професионални умения.

 Кандидатът се запознава с правилата и условията за дейността на работната група и правилниците за дейността на работните групи.

 Ако в АПБ няма подходяща за кандидата работна група, ръководителят на курса съдейства за създаването на нова, подходяща за него работна група. 

 Кандидатът се обучава за работа с виртуалния офис на АПБ, ако участието му в работната група изисква това.

При успешно завършване на курса, кандидатът се зачислява в избраната работна група.

За посещението на курса онлайн е необходимо:

  • кандидатът да има компютър, свързан с интернет, позволяващ безпроблемно водене на видеоразговори;
  • компютърът да има инсталирано прилощение Zoom Client за посещение на занятията в курса (може да го изтеглите от тук).

 

Подаване на заявление
Последно променена в Вторник, 11 Юни 2019 13:24
(0 гласа)