Илко Йорданов

Илко Йорданов

Обучаващи работни групи stars

Една от първостепенните задачи на Асоциация Плазма България е обучението на членовете на организацията как да ръководят и осъществяват нейната дейност на професионално ниво, като високо квалифицирани кадри. За тази цел организацията поддържа няколко структури работни групи, обединени под названието Академия АПБ.

Административни работни групи stars

Съгласно Правилника за дейността на Асоциация Плазма България, Управителният съвет управлява дейността на сдружението с помощта на административни работни групи. Една от тях се нарича Главен офис и се управлява от Председателя на АПБ. Другите са обединени в четири структури.  Всяка структура се нарича...

Технологични работни групи stars

Технологичните работни групи на Асоциациа Плазма България са обединени в седем структури. Всяка структура се нарича Направление, разработва технологии за определено икономическо направление и носи неговото название...

Нанотехнологии stars

Един прекрасен дар, който Асоциация Плазма България получава от международната Фондация КЕШЕ са нанотехнологиите за производство на ГАНС. Това е ново състояние на материята - газ в твърдо нано състояние, от където и произлизa името му (GANS - GAs in Nano Solid state) – твърди частици газ с кристална структура. Всяка частица от тази материя притежава мощна магнитно-гравитационна енергия.

Проетете цялата статия...   ГАНС на АПБ

Новините от 30-ти август 2019 г.

На 29-ти август 2019 г. Управителният съвет на АПБ проведе среща за създаване на работна група за свободна енергия. На срещата бяха обсъдени методите, които ще се използват за обучение на специалистите, разработващи технологии за свободна енергия и начините за бъдещото внедряване на тези технологии в икономиката.

На извънредно съвещание на Управителния съвет беше одобрено решението за създаване на интернет-магазин. Работата по създаването на магазина ще започне в близките няколко дни.

Новините от 29-ти август 2019 г.

Асоциация Плазма България започна работа по създаването на две работни групи - за лечение на онкологични заболявания с помощта на неконвенционални технологии и за обучение на специалисти по електроника в областта на свободната енергия. Продължи и обсъждането на решението на Управителния съвет на АПБ за създаване на специализиран интернет-магазин, работещ за нуждите специалисти и граждани, занимаващи се с технологични разрабоки на Асоциация Плазма България.

Интернет-магазин за нуждите на АПБ

На 27-ми август 2019 година се проведе събрание на Управителния съвет на Асоциация Плазма България. На събранието се разгледаха въпроси, свързани със снабдяването на АПБ с нужните за технологичните разработки суровини, материали и техника. Предложи се да бъде създаден специализиран интернет-магазин, зареден със всичко необходимо за специалисти и граждани, занимаващи се с технологични разрабоки на АПБ. Магазинът ще трябва да обслужва и асоциираните членове, които ...

Къмпания на АПБ от 22.07.2019 г.

Уважаеми почитатели и симпатизанти на Асоциация Плазма България!
От понеделник, 22.07.2019 г, възобновяваме работата на Асоциацията след кратката ваканция и започваме масова къмпания по създаването на работни групи и набирането на участници за тяхната дейност.