• Дейност
 • Публикувана на
 • Прочетена 1162 пъти

Обучаващи работни групи

Работните групи на Асоциация Плазма България се делят на три категории в зависимост от вида на извършваната дейност:

 • технологични работни групи, извършващи технологична дейност;

 • административни работни групи, извършващи административна дейност;

 • обучаващи работни групи за обучение и професионална квалификация на членовете.

Обучаващи работни групи

Една от първостепенните задачи на Асоциация Плазма България е обучението на членовете на организацията как да ръководят и осъществяват нейната дейност на професионално ниво, като високо квалифицирани кадри. За тази цел организацията поддържа четири структури от обучаващи работни групи, обединени под названието Академия АПБ. Една от тях се нарича Академия АПБ и ръководи работата на групите от всички структури.

 • Обучение на административни кадри — структура от работни групи, обучаващи кандидати за членове на работни групи и административни кадри на АПБ:

  • подготовка на кандидати за участие в дейността на работните групи на АПБ, като симпатизанти;

  • подготовка на кадри за заемане на административни позиции и длъжности в АПБ;

  • подготовка на кандидати за членове на АПБ;

  • подготовка на кадри за ръководители на работни групи (младши ръководители);

  • подготовка на кадри за ръководители на направления (старши ръководители);

  • подготовка на кадри за управление на АПБ (висши ръководители).

 • Обучение за технологични кадри — структура от работни групи, обучаващи членове на работни групи за разработчици на технологии.

 • Обучение за използване технологиите — структура от учебни работни групи за обучение на населението в използване на технологичните разработки на АПБ за бита и дома;

 • Обучение на деца, юноши и младежи — структура от учебни работни групи за обучение на членовете от ранна възраст да разработват технологии и да използват технологични разработки за лични нужди:

  • кръжоци за за деца и юноши от 7 до 15 години;

  • кръжоци и курсове за младежи от 16 до 24 години;

  • школи за специалисти по разработка на технологии.

Последно променена в Петък, 01 Май 2020 17:46
(0 гласа)