Печат на тази страница
 • Дейност
 • Публикувана на
 • Прочетена 1847 пъти

Рангове за придвижване по служба

Рангове и позиции в работните групи

Всеки ранг дава право на притежателя му да заема определена длъжност в структурата на работната групата, като всеки следващ ранг дава право на притежателя му да заема по-висока длъжност, изискваща по-висока професионална подготовка. По този начин АПБ стимулира членовете на работните групи да се придвижват по служба, покривайки по-големи показатели за по-високи рангове. Видовете рангове и реда за тяхното присвояване се определя с решение на Общото събрание и се публикува в Правилника за дейността на работните групи в АПБ. Позициите и длъжностите, които членовете на работните групи може да заемат със всеки ранг се определят от Управителния съвет при спазването на:

 • Трудовото законодателство на Република България;
 • Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД);
 • Правилника за дейността на АПБ;
 • Правилника за дейността на работните групи на АПБ.

На членовете от работните групи, осъществяващи дейността, може да се присвояват следните рангове:

1-ви ранг - "Доброволец" - присвоява се автоматично на всеки нов член на работна група в момента на присъединяването му към нея. Позволява да работи, като работник в обект на АПБ и да се обучава в Академия АПБ. Притежателят на този ранг може да заема в работната група позицията "Изпълнител". 

2-ри ранг - "Активист" - присвоява се на член на работна група, който през последните 3 месеца безупречно е изпълнявал задълженията си на позиция "Изпълнител". Притежателят на този ранг може да заема в работната група следните позиции:

 • Изпълнител;
 • Помощник-ръководител.

3-ти ранг "Майстор" - присвоява се на член на работна група, който през последните 3 месеца безупречно е изпълнявал задълженията си на позиция с 2-ри ранг. Притежателят на 3-ти ранг може да заема в работната група всички позиции, определени за предишните рангове и позициите:

 • Специалист;
 • Организатор;
 • Лидер;
 • PR специалист.

4-ти ранг "Инструктор" - присвоява се на член на работна група, който през последните 3 месеца безупречно е изпълнявал задълженията си на позиция с 3-ти ранг. Притежателят на 4-ти ранг може да заема в работната група всички позиции, определени за предишните рангове и позициите:

 • Ръководител на звено;
 • Преподавател в Академия АПБ;
 • Ръководител-стажант.

5-ти ранг "Младши ръководител" - присвоява се на член на работна група, който през последните 3 месеца безупречно е изпълнявал задълженията си на позиция с 4-ти ранг. Притежателят на 5-ти ранг може да заема в работната група всички позиции, определени за предишните рангове и позициите:

 • Началник на отдел, цех или друга административна или производствена единица;
 • Технолог;
 • Лаборант;
 • Домакин;
 • Кандидат-член на АПБ.

6-ти ранг "Ръководител" - присвоява се на член на работна група, който през последните 3 месеца безупречно е изпълнявал задълженията си на позиция с 5-ти ранг. Притежателят на 6-ти ранг може да заема в работната група всички позиции, определени за предишните рангове и позициите:

 • Заместник ръководител (директор) по безопасността и охрана на труда;
 • Заместник ръководител (директор) по кадрите;
 • Заместник ръководител (директор) по техническите въпроси;
 • Заместник ръководител (директор) по организационните въпроси;
 • Курсов ръководител в Академия АПБ.

7-ми ранг "Старши ръководител" - присвоява се на член на АПБ, който през последните 3 месеца безупречно е изпълнявал задълженията си в работна група на позиция със 6-ти ранг. Притежателят на 7-ми ранг може да заема в работната група всички позиции, определени за предишните рангове и позициите:

 • Ръководител на работна група;
 • Директор на производствен обект (завод, цех, стопанство и др.);
 • Директор търговски обект;
 • Директор на обект за сервизни услуги;
 • Директор на база на АПБ.

Правата и задълженията на членовете за заемане на всяка позиция се определят със щатно-длъжностна характеристика, изготвена от Управителния съвет.

Ранговете на членовете от работните групи, осъществяващи управлението на АПБ и позициите, които може да заемат, са описани в Правилника за дейността на работните групи на АПБ.

Последно променена в Събота, 08 Юни 2019 13:45
(0 гласа)

Copyright © 2019 Асоциация Плазма България. Всички права запазени.
Преписването и копирането от сайта на текстове или части от тях, както и снимков и друг графичен материал е забранено!