• Дейност
  • Публикувана на
  • Прочетена 1559 пъти

Асоциирано членство

Асоциирани членове на АПБ са всички юридически лица и еднолични търговци, които са присъединени към програма на Асоциацията за използване, внедряване и разпространение на дадена на технология. В програмата се определят действията на всички ползващи технологията за справедлива пазарна конкуренция, за запазване правата на малките производители и недопускане нарушаването на икономическия баланс, което може да доведе до непредсказуеми негативни резултати.

Присъединяването към програмата се извършва с колективен договор за асоциирано членство. Текста на договора е един и същ за всички асоциирани членове, които го подписват. С него асоциираният член се съгласява:

  • да използва технологията по начина, който е определен в програмата;
  • да спазва всички правила и условия на договора;
  • да плаща месечен членски внос за покриване на разходите за издръжка на Асоциацията;
  • да плаща годишна вноска за асоциирано членство за разработка на нови технологии;
  • със санкциите, които ще се прилагат в случай на нарушение на правила и условия, определени в договора.

Асоциираните членове  Размерът на членския внос е еднакъв за всички асоциирани членове. Годишната вноска е различна за всеки член и се договаря с Асоциацията в зависимост от печалбата на асоциирания член, получена от използването на технологията.

Последно променена в Събота, 08 Юни 2019 13:49
(0 гласа)