• Дейност
 • Публикувана на
 • Прочетена 1193 пъти

Технологични работни групи

Работните групи на Асоциация Плазма България се делят на три категории в зависимост от вида на извършваната дейност:

 • технологични работни групи, извършващи технологична дейност;

 • административни работни групи, извършващи административна дейност;

 • обучаващи работни групи за обучение и професионална квалификация на членовете.

Технологични работни групи

Съгласно правилника за дейността на Асоциация Плазма България, технологичните работни групи са обединени в седем структури. Всяка структура се нарича Направление, разработва технологии за определено икономическо направление и носи неговото название.

Направление „Селско стопанство — структура от работни групи за модернизиране на селското стопанство с използване на технологии за:

 • производство на екологично чиста реколта без използването на пестициди, изкуствени торове и ГМО;

 • скъсен период на узряване на реколтата;

 • повишена издържливост на селскостопанстката продукция по време на съхранение.

Направление „Хранително-вкусови технологии“ — структура от работни групи за въвеждане на допълнителна класификация на храните и допълване на производството на храни с нова група - плазмени храни, забавящи стареенето и осигуряващи балансирано хранене на хора и животни без вредни вещества в тях. Плазмените храни са предназначени както за удължаване на живота, така и за хранене в космоса по време на космически експедиции. Същите осигуряват оцеляване на населението в кризисни ситуации с много дълъг кризисен период.

Направление „Здравеопазване“ — структура от работни групи за използване в здравеопазването на нови неконвенционални плазмени технологии:

 • за забавяне на стареенето;

 • за осигуряване на перфектна имунна система;

 • за подпомагане на възстановителните процеси при заболявания, които трудно се лекуват с познатите медицински технологии;

 • за ускорено зарастване на рани и бързо възстановяване на счупени кости.

Направление „Енергетика“ — структура от работни групи за използване в енергетиката на ново поколение технологии за свободна и екологично чиста енергия:

 • за значително снижаване на енергопотреблението от енергийните доставчици;

 • за създаване на автономни електрогенератори, произвеждащи безплатна и екологично чиста енергия;

 • за производство на батерии с неограничен срок на годност.

Направление „Транспорт“ — структура от работни групи за използване на нови технологии в транспорта:

 • за замяна на фосилните горива с водородни;

 • за оборудване на електромобилите със собствени мобилни елктрогенератори за безплатна енергия;

 • за замяна на колесните транспортни средства с ново поколение екологично чист летателен транспорт (включително и антигравитационен).

 • Екология — структура от работни групи за глобалното почистване на околната среда и възстановяване на баланса в природата:

  • с използването на оксиводородни технологии в екарисажите и пещите за изгаряне на отпадъци (включително и радиоактивни отпадъци);

  • с използването на плазмени технологии в почистването на водата, атмосферата и за възстановяването на баланса в почвата;

  • с превръщането на отпадъците в производствени суровини.

Направление „Информатика“ — структура от работни групи за използване на компютърните технологии, като помощно средство в дейността на Асоциацията.

Последно променена в Петък, 01 Май 2020 13:23
(0 гласа)